Indien u ontevreden bent of een klacht wilt indienen, dan is het van belang dat u dit eerst met ons bespreekt. Wellicht kunnen we samen toch tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt, zal MondPro aan huis u doorverwijzen naar de ONT-klachtenregeling.