Indien u ontevreden bent of een klacht wilt indienen, dan is het belangrijk dat u dit eerst met ons bespreekt. Wellicht kunnen we samen toch tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt, zal MondPro u doorverwijzen naar de ONT-klachtenregeling.