Kunstgebit

Na verloop van tijd kan het nodig zijn uw volledige prothese te vervangen. Dit wordt om de 5 jaar vergoed door de zorgverzekeraar. Na het intakegesprek ontvangt u een begroting. Zodra u deze heeft goedgekeurd en u in aanmerking komt voor een nieuwe prothese gaan we aan de slag.

Nieuw kunstgebit aanmeten

Dankzij het gebruik van een 3D-scanner is het happen in klei verleden tijd. Hierdoor is de behandeling vele malen comfortabeler dan voorheen. Als u heel tevreden bent over de stand en de vorm van de tanden in uw huidige kunstgebit scannen we deze in. Zo gebruiken we uw oude kunstgebit als referentie voor uw nieuwe prothese. Samen zorgen we ervoor dat uw nieuwe prothese helemaal aan uw wensen voldoet.